Guziki

Budżet

Budżet Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi:

rok 2018 – 6.626.083,88 zł

Plan Finansowy dochodów i wydatków obejmuje kwoty przeznaczone na:
  1. wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
  2. wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi
  3. pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  4. zakup materiałów biurowych, środków czystości
  5. zakup sprzętu i wyposażenia
  6. opłaty za moc cieplną, energię elektryczną, wodę i gaz
  7. bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy
  8. zakup usług – zdrowotnych, telefonicznych, pozostałych
  9. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 4