Guziki

Organizacja

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Organa Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi i ich kompetencje określa Statut Szkoły Rozdział 3

Organizację pracy Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi określa Statut Szkoły Rozdział 6


W szkole funkcjonują:

  1. pływalnia,
  2. świetlica - czynna w godzinach 7.00 - 18.00,
  3. biblioteka,
  4. stołówka,
  5. gabinet pedagoga,
  6. gabinet pielęgniarski.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 7