Guziki

Tryb działania

Szkoła Podstawowa nr 173 działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
  3. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59).
  4. Statut Szkoły – tekst jednolity z dnia 1 grudnia 2017 r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 5