Guziki

Uchwały

Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w drodze uchwały.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Pełna treść uchwał znajduje się w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej przechowywana jest u dyrektora szkoły.

L.p.

Data

Numer uchwały

Temat uchwały

10.

9.05.2019

10/2018/2019

Opinia na temat kandydatur do nagrody Kuratora Oświaty i Prezydenta Łodzi

9.

25.03.2019

9/2018/2019

Opinia nt. zmiany imienia szkoły

8.

25.03.2019

8/2018/2019

Zatwierdzenie innowacji

7.

6.02.2019

7/2018/2019

Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów w I sem. roku szkolnego 2018/2019

6.

13.12.2018

6/2018/2019

Opinia na temat kandydatur do Medalu Za Długoletnią Służbę i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

5.

08.11.2018

5/2018/2019

W sprawie dostosowania warunków egzaminu kl. VIII w roku szkolnym 2018/2019

4.

27.09.2018

4/2018/2019

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

3.

31.08.2018

3/2018/2019

Opinia na temat przydziału nauczycielom zadań w roku szkolnym 2018/2019

2.

31.08.2018

2/2018/2019

Opinia dotycząca organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

1.

31.08.2018

1/2018/2019

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-05-2019 - Edycja treści.

14-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 6