Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Mienie szkoły stanowi własność Miasta - Gminy Łódź, będące w administrowaniu.

Stan na dzień: 31 grudnia 2018 roku.

Aktywa

Kwota

AKTYWA TRWAŁE:

5.525.705,77 zł.

- budynek:

5.513.874,21 zł.

- urządzenia techniczne i maszyny:

11.720,56 zł.

AKTYWA OBROTOWE:

 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych:

86.533,38 zł.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 7